ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KLIENTY A OBCHODNÍ PARTNERY


i.
Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je FM dveře Praha s.r.o., IČ 28393724, se sídlem Lahovská 114, 15900, Praha 5 – Lahovice, (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou následující:
Adresa: Bolatická 2045/39, 747 21, Kravaře kouty, +420 602 767 716, jan.danek@fm-dvere.cz
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor např. jméno, IČ, lokační údaje, síťový identifikátor, nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, psychické, genetické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Ii.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/la, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy popř. objednávky.
IIi.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s par. 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služeb.
2. Účelem zpracování osobních údajů je:
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít, či ji ze strany správce plnit,
• zasílaní obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
IV.
Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatnění nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas sen zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 1 let, jsou-li údaje zpracovány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů, správce osobní údaje vymaže.
V.
Doba uchovávání údajů
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• Podílejících se na dodání zboží – služeb či realizaci plateb na základě smlouvy či objednávky
• Zajišťující služby s provozováním e-shopu (fm-dvere.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-comerce,
• Zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových nebo cloudových služeb.
VI.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených GDPR máte právo:
• na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
• na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
• vznést námitku proti zapracování dle čl. 21 GDPR,
• přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
• odvolat souhlas se zpracováním a to písemně nebo elektronicky na adresu či email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.
VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména 256 bitové šifrování, antivirový program, hesla.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jim pověřené osoby.
VIII.
Cookies
Tyto webové stránky používají takzvané „cookies“, sloužící k zajištění celkově vyšší míry uživatelské přívětivosti, efektivity a bezpečnosti naší internetové prezentace – například tím, že umožňují rychlejší procházení našich webových stránek. Navíc jsme díky souborům cookie schopni měřit četnost zobrazení našich webových stránek a obecně jejich procházení. Soubory cookie (cookies) jsou malé textové soubory, jež se ukládají ve Vašem počítačovém systému. Upozorňujeme Vás na to, že některé ze souborů cookie jsou z našeho serveru přenášeny a ukládány do Vašeho počítačového systému, přičemž se většinou jedná o takzvané „session cookies“. „Session cookies“ se vyznačují tím, že se po ukončení relace webového prohlížeče z Vašeho pevného disku opět smažou. Další soubory cookie zůstávají uloženy ve Vašem počítačovém systému a umožňují nám ztotožnění Vašeho počítačového systému při Vaší příští návštěvě (tzv. trvalé cookies). Cookies můžete samozřejmě kdykoli odmítnout, jestliže to Váš webový prohlížeč umožňuje. Vezměte, prosím, na vědomí, že určité funkce těchto webových stránek nemusí být možno používat vůbec, anebo může být jejich použití jen omezené, je-li Váš webový prohlížeč nastaven tak, aby nepřijímal žádné soubory cookie (z našich webových stránek).
IX.
Google Analythics
Tyto webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání těchto webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání těchto internetových stránek jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy.
Na základě aktivované anonymizace IP adres na těchto webových stránkách bude Vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze strany Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána na server Google v USA, kde je potom zkrácena.
Google bude jménem provozovatele těchto webových stránek využívat tyto informace pro vyhodnocení Vašeho používání těchto webových stránek, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Vaše IP adresa poskytnutá Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s jinými údaji společnosti Google.
Ukládání souborů cookie můžete zakázat pomocí příslušného softwarového nastavení Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete moci zároveň využívat v plném rozsahu veškeré funkce této webové stránky. Shromažďování a zpracování dat generovaných souborem cookie o Vašem užívání těchto webových stránek (včetně Vaší IP adresy) společností Google můžete zabránit také tak, že si pod níže uvedeným odkazem stáhnete a do svého prohlížeče nainstalujete patřičný plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternativně k pluginům v prohlížeči nebo v rámci prohlížečů na mobilních zařízeních klikněte prosím na následující odkaz, abyste do prohlížeče umístili soubor „opt-out cookie“, který do budoucna zabrání v rámci těchto webových stránek shromažďování dat prostřednictvím Google Analytics (tento soubor opt-out cookie funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu, odstraníte-li Vaše cookies v tomto prohlížeči, je třeba na tento odkaz kliknout znovu): deaktivovat Google Analytics.
Je třeba upozornit na skutečnost, že tyto webové stránky používají Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp ()“, a proto jsou IP adresy, s cílem vyloučit přímou osobní identifikaci zpracovávány pouze ve zkrácené verzi.
X.
Moduly sítě Facebook
Na našich internetových stránkách používáme takzvané sociální pluginy („Pluginy“) sociální sítě Facebook, kterou provozuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Pluginy jsou označeny logem Facebooku nebo dodatkem “Sociální plugin od Facebooku”, příp. “Facebook Social Plugin”.
Přehled pluginů Facebooku a jejich vzhled naleznete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins
Pokud navštívíte podstránku našich webových stránek, která obsahuje sociální plugin, spojí se Váš prohlížeč přímo se servery Facebooku. Obsah pluginu je přenášen z Facebooku přímo do Vašeho prohlížeče a je integrován do stránky. Prostřednictvím této integrace získává Facebook informaci o tom, že Váš prohlížeč navštívil příslušnou podstránku našich webových stránek, a to i v případě, že nemáte účet na Facebooku nebo nejste v současné době přihlášeni na Facebook.
Tato informace (včetně Vaší IP adresy) je přenesena z Vašeho prohlížeče přímo na server Facebooku v USA a tam je uložena. Jste-li přihlášeni k síti Facebooku, může Facebook okamžitě přiřadit návštěvu našich webových stránek k Vašemu profilu na Facebooku.
Pokud komunikujete s pluginy, například stisknete tlačítko „Líbí se mi“ nebo vložíte komentář, je tato informace rovněž přenesena přímo na server Facebooku a tam je uložena. Tyto informace se kromě toho zveřejní na Vašem profilu na Facebooku a zobrazí se Vašim přátelům na Facebooku. Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využívání dat ze strany Facebooku, stejně jako Vaše práva a možnosti nastavení, týkající se ochrany soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: http://www.facebook.com/policy.php
Pokud si nepřejete, aby Facebook údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek přímo přiřazoval k Vašemu profilu na Facebooku, musíte se před návštěvou našich webových stránkách z Facebooku odhlásit. Vkládání pluginů Facebooku můžete také zcela zabránit pomocí doplňků (Add-Ons) pro Váš prohlížeč, například pomocí nástroje „Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).
XI.
Pluginy Google+
Na našich internetových stránkách využíváme takzvané sociální pluginy („Pluginy“) sociální sítě Google+, kterou provozuje společnost Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Pluginy lze poznat například pomocí tlačítek se symbolem „+1“ na bílém nebo černém pozadí. Přehled pluginů Google a jejich vzhled naleznete zde: https://developers.google.com/+/plugins
Pokud navštívíte podstránku našich webových stránek, která obsahuje takový plugin, spojí se Váš prohlížeč přímo se servery Google. Obsah pluginu je přenášen z Google přímo do Vašeho prohlížeče a je integrován do stránky. Prostřednictvím této integrace získává Google informace o tom, že Váš prohlížeč navštívil příslušnou podstránku našich webových stránek, a to i v případě, že nemáte účet na Google+ nebo nejste v současné době na Google+ přihlášeni.
Tato informace (včetně Vaší IP adresy) je přenesena z Vašeho prohlížeče přímo na server Google v USA a tam je uložena. Jste-li přihlášeni k síti Google+, může Google okamžitě přiřadit návštěvu našich webových stránek k Vašemu profilu na Google+. Pokud komunikujete s pluginy, například stisknete tlačítko „+1“, je tato informace rovněž přenesena přímo na server Google a tam je uložena. Tyto informace se kromě toho zveřejní i na Vašem profilu na Google+ a zobrazí se Vašim kontaktům. Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využívání dat ze strany Google, stejně jako Vaše práva a možnosti nastavení, týkající se ochrany soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Google: https://www.google.com/intl/cz/policies/privacy/.
Pokud si nepřejete, aby Google údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek přímo přiřazoval Vašemu profilu na Google+, musíte se před návštěvou našich webových stránek z Google+ odhlásit. Vkládání pluginů Google můžete také zcela zabránit pomocí doplňků (Add-Ons) pro Váš prohlížeč, například pomocí nástroje Script Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).
XII.
Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15.10.2021.

Košík
Přihlásit se

Ještě u nás nemáte účet?