Call usPo-Pá 9:00-17:00
Call us
×

Registrace

Informace o profilu

Přihlašovací údaje

nebo přihlášení

Jméno je povinné!
Příjmení je povinné!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
E-mailová adresa je povinná!
This email is already registered!
Heslo je povinné!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Souhlas se smluvními podmínkami je povinný!
Email or Password is wrong!

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY & VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY & VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitelé mají právo odstoupit od smlouvy podle následujících pravidel, přičemž spotřebitelem je každá fyzická osoba, která učiní právní úkon pro účely, jež nemohou být připsány převážnì její obchodní, ani nezávislé profesní činnosti:

A. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Do čtrnácti dnù máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání dùvodu ve lhùtě čtrnácti dnù ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není přepravcem, převzali, příp. převzala poslední dodávku zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (VIVA Bohemia s.r.o., Lahovská 114, 150 00 Praha 5, Tel.: 722 645 516, E-Mail: info@fm-dvere.cz) rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem či e-mailem). K tomu účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však předepsáno.

Pro dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy postačí zaslat sdělení o využití práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty.

DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno Vaše sdělení o odstoupení od této smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob standardního dodání). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při provedení původní transakce, pokud s Vámi nebylo výslovně sjednáno něco jiného; v žádném případě Vám však tímto vrácením nevzniknou další náklady. Máme právo odmítnout vrátit přijaté platby, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neprokážete, že jste již zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte zaslat na adresu zpět či předat bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozdìji do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Lhùta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Neseme náklady za vrácení takového zboží, které je možné díky jeho vlastnostem poslat zpět normálně poštou. Vy nesete přímé náklady za vrácení takového zboží, které nám není kvůli jeho vlastnostem možné zaslat normálně poštou zpět (spediční zboží). Tyto náklady činí v tomto případě maximálně 1.600,- Kč.

Odpovídáte za případné snížení hodnoty zboží pouze v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

VŠEOBECNÉ POKYNY

1) Vyvarujte se prosím poškození a znečištění zboží. Zboží nám prosím zašlete pokud možno v původním obalu s veškerým příslušenstvím a se všemi díly obalu. Použijte případně ochranný vnější obal. Pokud již původní obal nemáte, postarejte se prosím o vhodné balení, které zajistí dostatečnou ochranu proti poškození při přepravě.
2) Zašlete nám prosím zboží pokud možno v ofrankované zásilce.
3) Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedené všeobecné pokyny 1-2 nejsou předpokladem pro účinný výkon práva na odstoupení od smlouvy.

B. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Chcete-li odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej zpět.

Adresát:

FM Dveře
Lahovská 114
159 00 Praha 5
E-Mail: info@fm-dver.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o koupi tohoto zboží (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Datum objednání (*) ____________ / datum obdržení (*) __________________

________________________________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

________________________________________________________
Adresa spotřebitele/spotřebitelů

________________________________________________________
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

_________________________
Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Používáme cookies, abychom zvýšili vaši spokojenost na našem webu.

viz podrobnosti