Odvolací právo

Právo na odstoupení od koupi zboží

Máte právo na odstoupení od koupi dveří do čtrnácti dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, převzali zboží.
Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od koupi, musíte nás kontaktovat (DAFESTA s.r.o., Nádražní 228, 747 31, Velké Hoštice, jan.danek@fm-dvere.cz, telefon: +420 602 767 716)prostřednictvím jasného prohlášení (např. Dopis zaslaný poštou, nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od koupi zboží. K tomuto účelu prosíme využijte výše uvedený formulář pro odstoupení.
Aby byla dodržena lhůta pro zrušení, stačí, když zašlete oznámení o uplatnění svého práva na zrušení před uplynutím lhůty pro zrušení. Pokud Vámi zaslané odstoupení od koupi zboží bude po lhůtě 14 dní ode dne doručení zboží, odstoupení od koupi nebude akceptováno.

Důsledky odstoupení
Pokud odstoupíte od koupi zboží, budou Vám vráceny veškeré platby, které se dané koupě (faktury) týkají, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z výběru jiného druhu doručení, než jaké má standardní dodávka, kterou nabízíme), které mají být vráceny okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od koupi. Pro tuto splátku použijeme stejný platební prostředek, jaký jste použili pro původní transakci, pokud s Vámi nebylo výslovně dohodnuto jinak; V žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány žádné poplatky.

Vrácení zboží.
Přímé náklady na vrácení zboží ve výši 3000 Kč nesete vy.
Za jakoukoli ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit pouze tehdy, je -li tato ztráta hodnoty způsobena nevhodným zacházením se zbožím či jeho skladováním, které má přímý vliv na vzhled či funkčnost zboží a jakékoli další mechanické vady způsobeny Vámi.

Vyloučení práva na odstoupení
Právo odstoupit od smlouvy se nevztahuje na smlouvy o dodávce zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem, nebo které je přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele.

Košík
Přihlásit se

Ještě u nás nemáte účet?