Co Nová zelená úsporám light je?

Nová podpora Ministerstva životního prostředí pro snížení energetické náročnosti rodinných domů, kde je cílem snížení nákladů na vytápění. Program Nová zelená úsporám light navíc umožňuje realizaci projektů i svépomocí.

Na co se vztahuje?
Výměna vchodových dveří – jednorázová dotace ve výši 18.000,00,- Kč

Pro koho je dotace určena?
Pro vlastníky nebo spoluvlastníky rodinných domů.
- osoby pobírající starobní důchod
- osoby pobírající invalidní důchod 3. stupně
- osoby čerpající příspěvek na bydlení v období mezi 12.9.2022 a datem podání žádosti o dotaci

Podmínky pro výměnu vchodových dveří
a) Podporována je výměna stávajících vchodových dveří (mezi interiérem a exteriérem) za nové. Na jiné typy konstrukcí nelze tuto podporu poskytovat. Sestavy ve stejném otvoru stavební konstrukce jsou považovány za 1 kus opatření.
b) Podporované vchodové dveře musí mít tepelně-izolační výplň a případné zasklení musí být provedeno izolačním 2-sklem nebo 3-sklem.

Košík
Přihlásit se

Ještě u nás nemáte účet?