Vrácení zboží a reklamace

Reklamace

1. Prodejce je povinen dodat zákazníkovi zboží bez vad. Prodejce je povinen před odesláním zboží zákazníkovi toto zboží pečlivě zkontrolovat z hlediska kvality a množství.

2. Vždy si prosím ověřte u pošťáka / kurýra, zda balík nemá žádné viditelné vnější poškození. Pokud balík vykazuje známky poškození, nahlaste to přepravci spolu s popisem poškození.

3. Zákazník má právo podávat stížnosti jakýmkoli právně přípustným způsobem, včetně:

a) prostřednictvím reklamačního formuláře
b) telefonickým oznámením na telefonní číslo uvedené v bodě č.4 níže,
c) ústně do záznamu,
d) písemně (dopis, fax, e-mail na adresu reklamacje@turenwerke.pl)

4. Informace o uznání stížnosti jako oprávněné nebo o zamítnutí, budou zákazníkovi zaslány na korespondenční adresu uvedenou v reklamačním formuláři nebo jinou adresu, uvedenou zákazníkem v žádosti.

Vracení zboží

1. Zákazník může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

2. Běh časového limitu uvedeného v prvním odstavci začíná doručením produktu Spotřebiteli nebo jiné osobě kterou určil (kromě přepravce).

3. V případě smlouvy, která se vztahuje na mnoho produktů dodávaných samostatně, v dávkách nebo po částech, datum uvedené v odstavci 1 běží od dodání poslední položky, dávky nebo součásti.

4. Zákazník může od smlouvy odstoupit předložením Prodejci prohlášení o odstoupení od smlouvy. Ke splnění lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, aby Zpotřebitel zaslal prohlášení před uplynutím této lhůty.

5. Prohlášení lze zaslat klasickou poštou, faxem nebo elektronicky na e -mailovou adresu prodávajícího nebo odesláním prohlášení na webové stránky prodejce- kontaktní údaje prodejce jsou uvedeny v § 3. Prohlášení může být rovněž předloženo na formuláři (není to povinné), jehož šablona je připojena jako příloha č. 1 těchto předpisů a jako příloha zákona ze dne 30. května 2014 o ochraně spotřebitele. 

Košík
Přihlásit se

Ještě u nás nemáte účet?